MODULE - THỰC HÀNH

1. Thí sinh thực hiện tải đề thi thực hành, làm theo yêu cầu đề thi và nộp lại trực tiếp trong giao diện này(Thí sinh chú ý mã đề thi tải về).

TẢI ĐỀ THI THỰC HÀNH

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI THỰC HÀNH