© Bản Quyền Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Hệ Thống Thi Trắc Nghiệm Trực Tuyến - Phiên bản: 2023.03.10

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin

Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 39.35.21.79

Website: https://www.citd.vn Email: citd@uit.edu.vn